23 Ocak 2019 Tarihli ve 30664 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 6/12/2018 Tarihli ve E: 2017/180, K: 2018/109 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 26/12/2018 Tarihli ve 2015/10606 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/1/2019 tarihli ve 30664 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi yayımlanmıştır.