18 Ocak 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30659

DÜZELTME

15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararının “Birinci dereceye yükselmiş olup 31.12.2018 tarihi itibariyle birinci sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulacak olan adlî yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir liste”sinin çeşitli sicil numaralarına ait satırları, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 16/1/2019 tarihli ve 86618733-050.01.03-287/1896 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.