14 Ocak 2019 Tarihli ve 30655 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Obezite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Dini Musiki Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜC-SEM) Yönetmeliği

––  Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri