7 Ocak 2019 Tarihli ve 30648 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


7/1/2019 tarihli ve 30648 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.