5 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30646

DÜZELTME

12/12/2018 tarihli ve 30623 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2019 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 1 inci maddesinde geçen “26.028 TL (yirmialtıbinyirmisekizlira)” ibaresi “26.027 TL (yirmialtıbinyirmiyedilira)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.