5 Ocak 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30646

DÜZELTME

21/12/2018 tarihli ve 30632 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatın ekinde yer alan “Tablo 3, Tablo 5, Tablo 7 ve Tablo 9’un 1 nolu maddesinin (“1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı/kullanım tutarı (*):”) e satırına (“e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar”) ait “A-Maddi” teminat tutarları 900 yazılmış olup; sırasıyla 2.310.000 (Tablo 3), 2.460.000 (Tablo 5), 2.580.000 (Tablo 7) ve 2.700.000 (Tablo 9)” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.