31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7157       2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu