31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  2019 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarında Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 537)

 

ATAMA KARARI

––  Generallerin Atanmaları Hakkında Karar (Karar: 2018/274)

 

YÖNETMELİK

––  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

– Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


31/12/2018 tarihli ve 30642 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2018 tarihli ve 30642 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2018 tarihli ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Tebliğler yayımlanmıştır.


Tıklayınız


31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler ile Kurul Kararı yayımlanmıştır.