28 Aralık 2018 Tarihli ve 30639 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 Tarihli ve 1132 Sayılı Kararı