23 Aralık 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30634

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Kurul tanımı yürürlükten kaldırılmış ve Kurum tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

“Hizmet bedeli, 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 8,84 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 14,72 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 52,99 TL; distile alkollü içkiler için 94,62 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 17.829 TL; aromalı bira için en az 35.656 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.755 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 11.885 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 29.714 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 42.698 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 17,83 TL; aromalı bira için 29,72 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 29,72 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 95,64 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 170,80 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.566 TL’dir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Kurulca” ibaresi “Kurumca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen bedeller 2018 yılı için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/6/2003

25130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/3/2004

25398

2-

6/4/2005

25778

3-

17/10/2006

26322

4-

23/1/2007

26412

5-

6/7/2007

26574

6-

22/2/2008

26795

7-

19/3/2010

27526

8-

21/10/2010

27736

9-

11/8/2013

28732

10-

25/10/2014

29156

11-

31/12/2015

29579

12-

15/11/2016

29889