20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 480)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 481)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 482)

 

ATAMA KARARLARI

––  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/255)

––  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/256)

––  Gana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Özlem Gülsün ERGÜN ULUEREN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/257)

––  Kamerun Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe SARAǒın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/258)

 

YÖNETMELİKLER

––  Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 483)

––  Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç)

––  Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/102 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/103 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/104 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/105 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/106 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/107 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/108 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/109 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/78 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/110 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME: 201 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


20/12/2018 tarihli ve 30631 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.