17 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30628

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (DÜYAB) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/1/1992 tarihli ve 21123 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜYAB) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.