16 Aralık 2018 Tarihli ve 30627 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Kapadokya Üniversitesi Akıllı Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri