15 Aralık 2018 Tarihli ve 30626 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

––  Ordu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/12/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-99 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8237 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8241 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8242 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8243 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8244 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8245 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2018 Tarihli ve 8248 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri