14 Aralık 2018 Tarihli ve 30625 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 466)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 467)

––  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bu Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 468)

 

ATAMA KARARLARI

––  Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Açık Bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mehmet Ali KAHRAMAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/249)

––  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Sakine Solmaz HABERAL’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/250)

––  Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet ARI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/251)

––  Ticaret Bakanlığı Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Bölükbaşı DARA’nın Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2018/252)

 

YÖNETMELİKLER

––  Basın Kartı Yönetmeliği (Karar Sayısı: 465)

––  Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik

––  Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

––  Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  2018/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

TEBLİĞ

––  Yazılı Sözleşme Esasına Göre Üretilen Tütünlerin Alım-Satımı ile İlgili Usul ve Esaslar ve Bu Alım-Satımda Kullanılması Gereken Tip Sözleşme ile İlgili Tebliğ (No: 2018/48)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 10/10/2018 Tarihli ve 2017/23849 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri