13 Aralık 2018 Tarihli ve 30624 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

––  Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 23)

 

YÖNETMELİKLER

––  Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2018 Tarihli ve 8219-1 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/12/2018 Tarihli ve 8219-2 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/94 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/95 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/96 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/97 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/98 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/99 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/100 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/101 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/11/2018 Tarihli ve 2015/819 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


13/12/2018 tarihli ve 30624 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kuruluna Ait Karar ve Eki Seçim Takvimi yayımlanmıştır.


Tıklayınız


13/12/2018 tarihli ve 30624  2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.