9 Aralık 2018 Tarihli ve 30620 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Beykoz Üniversitesi Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Kararlar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri