8 Aralık 2018 Tarihli ve 30619 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 420)

 

YÖNETMELİKLER

––  Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

––  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Resmi İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/51)

 

KARAR

––  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/78 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/79 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/80 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/81 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/82 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/83 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/84 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/85 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/86 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/87 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/88 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/61 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/89 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/64 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/90 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2015/77 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/91 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/92 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 8/11/2018 Tarihli ve E: 2016/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/93 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 Tarihli ve E: 2017/5, K: 2018/7 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri