7 Aralık 2018 Tarihli ve 30618 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Söke Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 413)

––  Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 415)

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)

––  Bursa Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 417)

 

YÖNETMELİKLER

––  Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418)

––  Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

––  Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/10/2018 Tarihli ve 2015/17206 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 14/11/2018 Tarihli ve 2015/3379 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 15/11/2018 Tarihli ve 2015/20 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 15/11/2018 Tarihli ve 2015/271 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri