1 Aralık 2018 Tarihli ve 30612 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Yatırım Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

––  Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Ticaret Üniversitesi Finansal Planlama ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ve 83 Sayılı Kararları

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/61 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/62 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/63 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/64 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/65 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/66 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/67 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/68 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/69 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/70 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/71 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/72 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/73 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/74 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2015/45 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/75 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2015/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/76 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 6/9/2018 Tarihli ve E: 2016/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/77 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri