27 Kasım 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30608

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

OTOMATİK FREKANS TARAMA ÖZELLİKLİ TELSİZ CİHAZLARI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/1986 tarihli ve 19041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Frekans Tarama Özellikli Telsiz Cihazları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.