25 Kasım 2018 Tarihli ve 30606 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM) Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Erol Güngör Türk Diasporası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Güvenlik, Sağlık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri