23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353)

––  Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 354)

––  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 355)

––  Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356)

––  İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 357)

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 360)

 

ATAMA KARARLARI

––  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığına Abdulhadi TURUS’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/237)

––  Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine Ait Seçme Kararı (Karar: 2018/238)

––  Bazı Rektörlüklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/239)

––  Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/240)

 

YÖNETMELİKLER

––  Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358)

––  Yurtdışında Daimî Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 359)

––  Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

––  Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği

––  Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


23/11/2018 tarihli ve 30604 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.