23 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30604

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/6/2017 tarihli ve 30099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yarıyıl sonu/yılsonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan öğrenciler, ham başarı puanlarına bakılmaksızın başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrencilere FF notu verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.