22 Kasım 2018 Tarihli ve 30603 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/11/2018 Tarihli ve 1807 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

––  Ankara Üniversitesi İşletmelerde Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

––  2018/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri