16 Kasım 2018 Tarihli ve 30597 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

––  Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)

––  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-68, 69, 70, 71, 72 Sayılı Kararları

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8178 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri