12 Kasım 2018 Tarihli ve 30593 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İzmir Demokrasi Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Yönetmeliği

––  Üsküdar Üniversitesi Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZAMER) Yönetmeliği

––  Yeditepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri