9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

––    Diyanet İşleri Başkanlığına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 20)

––    Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 21)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 320)

––  Trabzon İlinde Tesis Edilecek Ayvadere Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 321)

––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 323)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Doç. Dr. İbrahim KALIN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/219)

––  Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, İsrafil KIŞLA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2018/220)

––  Diyanet İşleri Başkanlığı Niğde İl Müftüsü Alaaddin GÜRPINAR’ın Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2018/221)

––  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/222)

––  Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2018/223)

––  Milli Savunma Bakanlığında Açık Bulunan Müfettişliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/224)

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

––  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 322)

––  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/36 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/45 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/47 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/51 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/54 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/55 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/56 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri