7 Kasım 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30588

DÜZELTME

01/11/2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 tarihli ve 2018/119 sayılı kararında yer alan “İlgili kişilerin rızalarını almadan ve Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan,” ibaresi, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 05/11/2018 tarihli ve 19462324/050.01.04/2967 sayılı yazısına istinaden “İlgili kişilerin rızalarını almadan veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan,” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.