3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Medipol Üniversitesi Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medipol Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medipol Üniversitesi İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medipol Üniversitesi Rüya, Uyku, Hipnoz Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


3/11/2018 tarihli ve 30584 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 7150 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.


Tıklayınız


3/11/2018 tarihli ve 30584 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Sözleşmeler yayımlanmıştır.