2 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30583

DÜZELTME

9/10/2018 tarihli ve 30560 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki formül, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 31/10/2018 tarihli ve 58442176-823.02 E.53117 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.