28 Ekim 2018 Tarihli ve 30579 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Harran Üniversitesi Biber ve İsot Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Mustafa Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Nişantaşı Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri