27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1202     Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği İçin Yapılan Seçime Dair Karar

1203     Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/202, 203, 204, 205, 206, 207)

 

YÖNETMELİKLER

––  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sabit Kıymetler Yönetmeliği

––  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

––  Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/38)

––  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

––  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)

––  Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/27)

––  Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)

 

KURUL KARARI

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


27/10/2018 tarihli ve 30578 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlanmıştır.