26 Ekim 2018 Tarihli ve 30577 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7148   Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 230)

––  Türk-Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 232)

––  Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 233)

––  Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 234)

––  Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Türk-Macar Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 235)

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

––  2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 231)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 236)

 

YÖNETMELİKLER

––  Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk-İslâm Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.c)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 19/7/2018 Tarihli ve 2014/13117 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2015/18161 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

––  Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

––  Yüksek Seçim Kurulunun 23/10/2018 Tarihli ve 1036 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri