25 Ekim 2018 Tarihli ve 30576 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 218)

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

––  Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A’sının II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217)

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 196)

––  Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 204)

––  KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 227)

––  380 kV Çetin HES TM-Siirt TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 229)

––  Bazı İl Müftülüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/200)

––  Bazı İl Müftülüklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2018/201)

 

YÖNETMELİKLER

––  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 228)

––  Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜLER

––  Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

––  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

––  Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/6999 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME    192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri