25 Ekim 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30576

ANA STATÜ

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 1/10/2014 tarihli ve 29136 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Kulüp temsilcileri; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerin temsilcileri genel kurulda delege olabilirler. Kulüp temsilcilerinin sayısı belirlenirken, kulüplere puan verilir. Bu puanlama aşağıdaki gibi belirlenir;

1) Büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine katılan kulüplere, aynı kategoride katılmış olma şartı aranmaksızın, her bir kategori için her yıl ayrı ayrı olmak üzere birer puan verilir. Puan hesaplanırken kategorilerde cinsiyet farkı dikkate alınmaz. Örneğin bir kulübün aynı sezon hem büyük erkek, hem de büyük bayan kategorisinde yarışmalara katılması durumunda büyükler kategorisinden o sezon için sadece bir puan,

2) Milli Takıma sporcu veren kulüplere, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunda üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmaları şartıyla, Milli sporcu sayısına bakılmaksızın her yıl için birer puan,

verilir

“(4) Çarpım sonucunda bulunan küsuratlı sayı bir üst sayıya yuvarlanır.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı yürütür.

Ana Statünün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2014

29136 (Mükerrer)