21 Ekim 2018 Tarihli ve 30572 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Hakkında Yönetmelik

––  Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Aksaray Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Bartın Üniversitesi Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

––  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri