19 Ekim 2018 Tarihli ve 30570 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çevre Etiketi Yönetmeliği

––  Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik

––  Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Şırnak Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 8033 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2014/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/39 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/40 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/41 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/42 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/46 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2015/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/48 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/6/2018 Tarihli ve E: 2016/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/49 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2014/13828 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/803 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri