19 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30570

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8033                                                                                                    Karar Tarihi: 16/10/2018

Kurul Başkanlığının 15.10.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.10.2018 tarih ve 32521522-101.01.05[86]-E.18755 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bank of China Turkey A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara; Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti vermesi konusunda izin verilmesine

karar verilmiştir.