17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel Müdür, kamu sermayeli veya kamu iştiraki olan doğrudan piyasa faaliyetleri ile ilgisi olmayan şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir, bunun dışında görevi süresince özel bir kanuna dayanmadıkça kamu ya da özel kuruluşlarda hiçbir görev alamaz, elektrik ve doğal gaz piyasasında lisans sahibi şirketlerde pay sahibi olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2015

29313

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2015

29399