17 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30568

DÜZELTME

16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 20/9/2018 tarihli ve B. No: 2017/24715 numaralı bireysel başvuru kararının 39. paragrafının içinde sehven yer verilen 38. paragraf ile 40. paragrafı metinden çıkartılarak ve kararın geri kalan kısmının paragraf numaraları da yeniden teselsül ettirilerek Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 16/10/2018 tarihli ve 2018/471 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.