16 Ekim 2018 Tarihli ve 30567 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Finans Ofisi Başkanlığına, Prof. Dr. Göksel AŞAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/197)

 

YÖNETMELİKLER

––  Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/35)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2)

––  2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)

 

KURUL KARARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/10/2018 Tarihli ve 8121 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/68, K: 2018/87 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2017/30723 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 20/9/2018 Tarihli ve 2017/24715 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 20/04/2018 Tarihli ve E: 2017/4, K: 2018/5 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/10/2018 tarihli ve 30567 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, TBMM Kararı yayımlanmıştır.