15 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30566

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/1996 tarihli ve 22625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “başhemşire” ibaresi “Sağlık Hizmetleri Müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Temel Tıp Bilimleri Bölümlerinden (Temel Tıp Bilimleri bölümünün rutin Hastane hizmeti veren birimlerinden)” ibaresi “(Rutin laboratuvar hizmeti veren Anabilim Dallarından)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.