14 Ekim 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30565

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdür, Laboratuvarın amaçları konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/8/2014

29100