12 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30563

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLUM İÇİN HAREKET VE SAĞLIKLI YAŞAM

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Toplum İçin Hareket ve Sağlıklı Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.