12 Ekim 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30563

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPORCU SAĞLIĞI VE PERFORMANSI

DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/4/1995 tarihli ve 22253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.