9 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30560

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8027                                                                                                    Karar Tarihi: 04/10/2018

Kurul Başkanlığının 03.10.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.10.2018 tarih ve 12509071-114-E.17970 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak ve Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.