9 Ekim 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30560

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 8028                                                                                                    Karar Tarihi: 04/10/2018

Kurul Başkanlığının 03.10.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 03.10.2018 tarih ve 20008792-101.04.02[23]-E.18021 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Akbank T.A.Ş. tarafından, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye; pazarlama ve satış sonrası desteği, çağrı merkezi operasyonları ve suistimal operasyonlarının yönetimi hususlarında destek/danışmanlık hizmeti sağlanmasına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.