1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü 30 AKTS’dir.

(2) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen lisans ve ön lisans öğrencisinin ders yükü, GANO’sunun en az 1.80 olması koşulu, danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla 9 AKTS artırılabilir. GANO’su 2.00 ve üzeri olan öğrencinin ders yükü ise danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla 12 AKTS artırılabilir.

(3) GANO’su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO’su 2.50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi; alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanın teklifi, bölüm başkanının onayı ve Yönetim Kurulu Kararı ile bir üst sınıftan 9 AKTS’yi aşmayacak şekilde ders alabilir.

(4) Not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenci eğitim-öğretim planına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle, DZ-FF-FD harf notu aldığı ve hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Alacağı ders yükü en fazla 30 AKTS’dir

“(6) Normal öğretim süresini bitirdikten sonra öğrenci her yarıyıl için, danışman onayıyla en fazla 42 AKTS’ye kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137

5-

28/1/2018

30315

6-

19/2/2018

30337

7-

20/9/2018

                  30541 (Mükerrer)