1 Ekim 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30552

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin on ikinci ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Bütünleme sınavı, öğrencinin yarıyıl sonu sınavları sonunda (FF) veya (FD) aldığı derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olup, koşullu geçer nota sahip öğrencilerin koşullu geçtikleri dersler başarısız kabul edilir. Koşullu geçtikleri derslerin bütünleme sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın bütünleme sınavı sonunda yarıyıl not ortalaması 2’nin altında olması durumunda koşullu geçtikleri dersleri de tekrar etmek zorundadırlar. Başarısız derslere sahip olan öğrenciler aynı zamanda koşullu geçtikleri (DC, DD) derslerin de isterlerse bütünleme sınavına girebilirler. Not ortalaması 2.00’ın üstünde olup başarısız derse sahip olan öğrenciler koşullu geçtikleri derslerden de bütünleme sınavına girebilir.”

“(14) Mazeret, yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2017

30211

2-

7/2/2018

30325